Za proizvodnu Biomase najčešće se koristi drvna masa koja je nastala kao sporedni proizvod ili otpad,  ostacti drveta koji se ne mogu više iskoristiti. Takva se biomasa koristi kao gorivo u postrojenjima za proizvodnju električne i toplotne energije. Napravljena od više vrsta drvnog otpada (kora, panjevi, granje, cjepanice, piljevina) i služi kao sirovina za različite proizvode, najčešće za brikete, pelet, pločasti namjestaj i dr.

Smatra se najvećim potencijalom među obnovljivim izvorima energije. Sa proizvodnjom biomase smo počeli 2012 godine i nastojimo da u kontinuitetu povećavamo obim proizvodnje.

Proizvodnjom Biomase riješili smo dugogodišnje ekološke probleme koji su bili zastupljeni širom Države. Dakle otpad od pilana koja je akumulirana na divljim deponijama ili na mijestima koja nijesu predviđena za odlaganje otpada. Sada svu pilotinu otkupljujemo i stavljamo je u proces proizviodnje od čega dobijamo kavlitetan pelet. Takođe, okorci koji su bili višak svih pilana sada su naš izvor sirovine. Dakle, čuvamo prirodu i proizvodimo kvalitetan energetski proizvod koji plasiramo u vidu peleta na domaćem i regionalnom tržištu.