Ulica III Sandžačke brigade 60

Mob:   +382 (0)68 806 007
Tel:     +382 (0)50 486 961
Fax:    +382 (0)50 486 961

 E-mail za posebne informacije:

Administracija:              natasa.bozovic@pelengictrade.me
Finansije:                        goran.radovic@pelengictrade.me