Privredno društvo "Pelengic Trade" formirano je 2002 godine a prethodno je, od 1992 godine poslovalo kao ortačko društvo. Godine iskustva i upornog rada pomogle su da se kompanija nađe u samom vrhu svog domena, kako u našoj zemlji tako i u regionu. Primarna djelatnost kompanije je sječa, prerada i promet drveta. Takođe se bavimo sekundarnom preradom drveta od koje se kao krajni proizvod dobija biomasa od različitih vrsta drveta i koja se sve više koristi kao najčešći izvor toplotne energije, kao krajnji proizvod od biomase dobijamo peletz vrhunskog kvaliteta. Za realizaciju proizvodnje u šumarstvu kompanija raspolaze stručnim ljudskim kadrom, brojnom i moćnom mehanizacijom.

     Raspolažemo sa sopstvenim vozilima i mehanizacijom koja omogućava proizvodnju, obradu i isporuku najvećih količina rezane građe u Crnoj Gori.

     U našem proizvodnom pogonu možete naći sve vrste rezane građe standardnih dimenzija a pored standardnih dimenzija režemo i građu po narudžbi. Godišnji kapacitet proizvodnje  rezane građe iznosi oko 18.000 m3. Trenutno zapošljavamo preko 65 radnika sa tendencijom povećanja.

U našem menadžment timu zapošljavamo stručno osoblje koje daje maksimalne i profesionalne rezultate zbog čega smo posebno ponosni. Posjedujemo sve neophodne licence ali domaće i strane sertifikate i standarde. Konstantno radimo na daljem usavršavanju zaposlenih u menadžmentu. Posjedujemo i neohodnu dokumentaciju za zaštitu na radu. Savremo smo opremljeni IT infrastrukturom.