Odjeljenje Žabljak

U sklopu našeg preduzeća posluje i organizaciona jedinica koja se nalazi na Žabljaku. Moderno opremljena pilana u kojoj proizvodimo rezanu građu standardnih profila i dimenzija upošljava 14 radnika. Na području Opštine žabljak imamo i koncesije odakle dobijamo kvalitetnu sirovinu koja se dalje prerađuje u ovoj pilani i u baznoj pilani u Bijelom Polju.

.