Pelet je izvor prirodne, čiste energije jer ne sadži hemijske aditive i ljepila. Proizvodimo pelet vrhunskog kvaliteta i energetske vrijednosti.  Savremeno opremljen pogon za proizvodnju peleta se prostire na preko 2000 m2 sa kapacitetom dnevne proizvodnje od 75 tona. Naš pelet je sastava 75% bukovog drveta i 25% čamovog drveta, time je jedan od najkaloričnijih proizvoda na tržištu. Sušenjem se maksimalno smanjuje vlažnost što osigurava odlično sagorijevanje i visoku energetsku vrijednost. Uticaj peleta na okolinu je minimalan jer se  količina uglendioksida koji se emituje u atmosferu ne povećava. Bio masu koja se koristi za proizvodnju peleta proizvodima sami tako da u potpunosti mamo kontrolu kvaliteta zbog čega garantujemo vrhunske energetske rezultate. Pelet plasiramo u pakovanju od 15kg i plasiramo ga na domaćem i stranom tržištu pod brendom "BioMonte".